อยากเที่ยวติดต่อ   : @maphuket  |  มาภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต - MaPhuket | โทร(+66)0954-1000-63


อิ่มบุญกับมาภูเก็ต หนุกอย่างแรงงงงงง!


กำหนดการแห่พระของศาลเจ้าต่างๆที่น่าสนใจ อย่าลืมหาโอกาสมาเข้าร่วมพิธีให้ได้นะคะ

วันที่ 10 ต.ค.61 ศาลเจ้าจ้อสู่ก้งนาคา
วันที่ 11 ต.ค.61 ศาลเจ้าสะปำ
วันที่ 12 ต.ค.61 ศาลเจ้าสามกอง
วันที่ 13 ต.ค.61 ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
วันที่ 14 ต.ค.61 ศาลเจ้าบางเหนียว
วันที่ 15 ต.ค.61 ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
วันที่ 16 ต.ค.61 ศาลเจ้ากะทู้
วันที่ 16 ต.ค.61 ศาลเจ้ายกเค่เก้ง
วันที่ 17 ต.ค.61 ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋องติดต่อ : @maphuket